Eko subvencije

Pomagamo vam do subvencije za pasivno hišo

Pasivne hiše

Kaj so pasivne – skoraj nič energetske hiše (SNES) in nizko energetske hiše (NES)

Pri Masivni Pasivni gradimo tako nizko energetske hiše, kot skoraj nič energetske (pasivne) hiše. Zaradi našega lastnega sistema gradnje je cenovna razlika do pasivne hiše minimalna, nudi pa neprimerno večje ugodje bivanja.

S pomočjo subvencije eko sklada si lahko strošek pasivnega standarda gradnje povrnete. Poleg tega trenutne smernice kažejo, da bodo morale biti od leta 2021 naprej vse novogradnje skoraj nič-energetske.

Četudi vgradimo komponente za pasivno hišo, še ni nujno, da dosežemo standardne pasivne gradnje in smo tako upravičeni do subvencije. Če želite pridobiti nepovratna finančna sredstva Eko sklada, se v Sloveniji zahtev izračun PHPP. Energijska bilanca je v PHPP izračunana z natančnostjo +/- 0,5 kWh. To pomeni, da je za dosego pasivnih standardov ključno natančno načrtovanje vaše hiše.

Kdaj ste upravičeni do subvencije eko sklada?

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove, skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Stavba, za katero želite pridobiti subvencijo eko sklada mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Za ogrevanje se porabi največ 15 kWh/m2 energije na leto
  • Vgrajeno je zunanje stavbno pohištvo po sistemu RAL s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K
  • Vgrajena so okna z najmanj trojno zasteklitvijo oken
  • Vgrajen je centralni sistem prezračevanja s sistemom za rekuperacijo toplote
  • Vgrajen je sodobni generator toplote in hladu
  • V stavbi se nahajajo naprave z visoko energijsko učinkovitostjo
  • 50 % letne dovedene energije se pokriva iz obnovljivih virov (za prezračevanje, klimatizacijo, pripravo tople vode, razsvetljavo, ogrevanje, hlajenje, …). Izjema je, če je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom.
  • Zagotovljena je ustrezna zrakotesnost, tesnjenje stikov, prebojev, podometnih doz ipd. To se preveri z obveznim preizkusom zrakotesnosti stavbe (Blowerdoor test), pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.

Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, opredeljeno v PZI.

Srečajte se

z našimi strokovnjaki

Želite hitro do sanjske hiše, brez stresa in skrbi z osebnim skrbnikom? Z veseljem se vam bomo posvetili na on-line sestanku ali v živo. Omogočamo tudi ogled nekaterih že narejenih objektov.