7.

korak

Gradnja

Ko je idejna zasnova vaše hiše izdelana, je potrebno pridobiti še vso ustrezno dokumentacijo. Dokumentacija, ki jo potrebujete v postopku po razvoju idejne rešitve:

Gradnjo smo razdelili na smiselne celote in sicer na 5 faz:

F1 –

TEMELJNA PLOŠČA

F2 –

ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT

F3 –

DELNI KLJUČ

F4 –

POLNI KLJUČ

F5 –

ZUNANJA UREDITEV

1. faza

Pripravljalna dela s

temeljno ploščo

Gre za fazo priprave na fizično gradnjo. Pred začetkom gradnje skupaj z vami pregledamo projektno dokumentacijo, na podlagi katere je pripravljen projekt za izvedbo (PZI), ki vsebuje natančne načrte gradnje. Izdelamo terminski načrt gradnje.

Bistvena dela prve faze so:

Zakoliščenje objekta z določitvijo referenčne višine ter zavarovanjem točk in osi zakoličenja
Prijava gradbišča
Priprava zemljišča (posek, odvodnjavanje)
Priprava gradbišča (izdelava gradbiščne ograje, tabel in skladišč, sanitarij, gradbiščni priključek eleketrike in vode)
Postavitev kamere za spremljanje gradnje v živo preko telefona
Zemeljska dela kot so izkopi in nasipi s pripravo utrjene podlage glede na zahteve projekta
Izdelava povezovalnih vodov za dovod elektrike, vode, fekalne kanalizacije, telekomunikacijskega kabla…
Izdelava temeljenja objekta z vso pripadajočo vsebino (hidro in toplotna izolacija, armature, beton)

V prvo fazo uvrščamo tudi dela, ki so potrebna za priključitev objekta na javne vode (elektrika, kanalizacija, TK, vodovod).

2. faza

Dokončana zunanjost

objekta

V tem sklopu del se izdela:

Konstrukcija objekta
Vgradnja stavbnega pohištva s senčili in zunanjimi policami/pragovi
Streha (konstrukcija, izolacija in kritina s kleparskimi deli)
Fasada objekta s podzidkom in ureditvijo hidro izolacije objekta

Konstrukcija je sestavljena iz opečnih zidov in armirano betonskih vezi, nosilcev ter medetažnih plošč.

Streha je glede na lokacijo gradnje in arhitekturno zasnovo lahko:

  • Ravna
  • Enokapnica
  • Večkapnica

Kot konstrukcijski material večinoma prevladuje les. Pri ravnih strehah je nosilna konstrukcija kar AB plošča nad nadstropjem.

Stavbno pohištvo (okna in vhodna vrata) ter vgradnja senčil in polic/pragov.

Fasada je pomemben dejavnik pri varovanju objekta in zagotavljanju energetske varčnosti samega objekta. Lahko je kontaktna (lepljena EPS ali volna), obešena, lesena,… Pred izvedbo fasade se določijo in postavijo cevi za zunanje luči, morebitne kamere, alarmne naprave, nosilci za nadstreške/tende.

3. faza

Delni

ključ

V tej fazi se izdelajo vse grobe napeljave:

Elektrika z razdelilnimi omaricami
Napeljava tople in mrzle vode z izdelavo nadometnih ali podometnih priključkov
Odvodi fekalne kanalizacije (pralni stroj, WC, kuhinjski odtok)
Postavitev podometnih splakovalnih kotličkov
Napeljave rekuperacije (cevi in razdelilne komore, preboji za zajem in izpih zraka)
Ogrevanja/talno gretje z razdelilnimi omaricami

Faza delni ključ se zaključi z izdelavo ometov (spuščenih stropov) in mikroarmiranih estrihov ter v primeru pasivnih objektov z meritvijo zrakotesnosti.

Pri pasivnih objektih je potrebno zagotoviti tudi zrakotesnost objekta, kar se naknadno preveri z Blowerdoor testom.

4. faza

Polni

ključ

Četrta faza je organizacijsko in tehnično zelo zahtevna, saj gre za finalizacijo gradnje.

Poglavitni sklopi četrte faze del so:

Glajenje in beljenje sten ter stropov
Izvedba keramičarskih del
Montaža medija ogrevanja (toplotna črpalka)
Montaža rekuperacije
Montaža sanitarne opreme (WC školjka, pipe, umivalniki, banje, kadi, odvodne kanalete)
Izvedba parketarskih del
Montaža notranjih vrat
Končno čiščenje in predaja objekta v uporabo

V prvo fazo uvrščamo tudi dela, ki so potrebna za priključitev objekta na javne vode (elektrika, kanalizacija, TK, vodovod).

5. faza

Zunanja

ureditev

Peti fazi se po navadi ne posveča veliko pozornosti, čeprav zajema med 10 – 15 % celotnega finančnega načrta gradnje.

V tej fazi se opravijo naslednja dela:

Oporni, podporni in mejni zidovi ter ograje
Zemeljska dela in hortikultura (humusiranje in zasaditve rastlin)
Izdelave nadstrešnic, nadstreškov in lop
Izdelava zunanjih teras, kuhinj, tend, …
Tlakovanje, poti okrog objekta, dovozi, asfaltiranje, ureditev dvorišč, …

Popolna gradnja

zidanih hiš.

TEHNOLOGIJA GRADNJE

Naročite se na brezplačne novičke in uporabne informacije

Prijavite se na naše e-novičke.

gdpr(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.